Post Tagged with: "củ nghệ vàng"

Điêu đứng vì không tìm được đầu ra cho củ nghệ vàng khi tiêu chết

Điêu đứng vì không tìm được đầu ra cho củ nghệ vàng khi tiêu chết

Trồng nghệ vàng đã không đơn giản, tìm đầu ra cho những củ nghệ vàng tươi lại trở nên khó khăn hơn khi mà mặt hàng về cây tiêu chết hàng loạt tại tỉnh Gia Lai vào năm 2017 vừa qua. Những người nông dân tại Gia Lai càng trởRead More