Một cách làm hay

Đà Nẵng là thành phố có nhiều việc làm hay và sáng tạo. Lăng kính cuộc sống tuần này xin giới thiệu cách làm hay trong quản lý giao thông hay gọi rộng hơn là văn hóa giao thông (VHGT) ở Đà Nẵng.

Sau 2 năm thực hiện giải pháp kiềm chế, giảm thiểu TNGT trên địa bàn thành phố Đã Nẵng đã có những chuyển biến hết sức tích cực. Xin nêu một vài số liệu: Năm 2011 số vụ tai nạn giao thông giảm 16%, số người chết giảm 22%, và số người bị thương giảm 9% so với năm 2010. Năm 2012 giảm 17% số vụ, số người chết giảm 14,8 % và bị thương giảm 26% so với năm 2011.

causonghan1

Khi làm việc với chính quyền thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng của thành phố về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định: Đà Nẵng là địa phương điển hình trong cả nước về lĩnh vực này. Điểm nổi bật nhất là Đà Nẵng xây dựng VHGT khá thành công. Với Đề án “Sáng kiến cải thiện tình trạng lạm dụng chất có cồn và điều khiển phương tiện giao thông”, tại Đà Nẵng VHGT được “ngấm” đến từng gia đình. Đã có rất nhiều hình thức tuyên truyền xây dựng lồng ghép, để thu hút động viên các tầng lớp quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào công tác đảm bảo ATGT.

Từ đó tạo thành dư luận mạnh mẽ lên án những hành vi vi phạm luật giao thông. Đến Đã Nẵng hiện nay, gần như không thấy có người điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng có hơi men, không bắt gặp xe lạng lách đánh võng như một số địa phương khác…

Có thể nói cùng với các chính sách khác thì việc xây dựng nét VHGT đã tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh của một thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, văn minh, hiện đại, để trở thành thành phố đáng sống nhất tại Viêt Nam.

Nhiều địa phương cũng đã xây dựng VHGT nhưng kết quả còn hạn chế. Qua việc xây dựng VHGT của Đà Nẵng cho thấy biện pháp và cách làm như thế nào cho hiệu quả. Phong trào không tự nhiên mà có, cái gốc của vấn đề là tạo ra được môi trường để mọi người hưởng ứng làm theo, mọi người nâng cao ý thức tự giác trong tham gia giao thông, làm khác, hay vi phạm ATGT thấy lạc lõng, xấu hổ với cộng đồng…