Báo Đường sắt Việt Nam

Tin tức Văn bản mới Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc


Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định số 60/2013/NĐ-Cp ngày 19/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.


Văn bản trên được đăng trên Công báo, website của Chính phủ.


Website: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?_page=1&


Hoặc website: http://vr.com.vn/van-ban-moi/nghi-dinh-602013nd-cp-ve-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-noi-lam-viec.htmlÝ kiến của bạn:

Mã bảo mật
Làm mới