Báo Đường sắt Việt Nam

Tin tức Tin tức - Sự kiện ĐS Qui định thi nâng ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính ngành ĐS năm 2013


Qui định thi nâng ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính ngành ĐS năm 2013

Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC, đáp ứng nhu cầu SXKD của ngành ĐS, ĐSVN vừa ban hành qui định về việc tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính năm 2013.

Theo đó, đối tượng dự thi bao gồm CBVC đàn làm việc tại các đơn vị: Các phòng, ban thuộc ĐSVN; các phòng thuộc các coogn ty VTĐS, Liên hiệp SKĐS và Trung tâm ĐHVT ĐS; các ban quản lý dự án, Trung tâm Y tế ĐS, Báo ĐS; Trung tâm UPCSTT & CNĐS; các công ty hạng I, II (kể cả các công ty cổ phần); các xí nghiệp đầu máy, toa xe; các xí nghiệp VTĐS và các ga hạng I, II.

 

 

Viên chức dự thi phải có đủ các điều kiện: có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với chuyên ngành đảm nhiệm; biết ít nhất 1 trong 3 ngoại ngữ: Anh, Trung Quốc và Nhật Bản tương đương trình độ B trở lên; sử dụng thành thạo máy vi tính; có thời gian thâm niên ở ngạch chuyên viên, kỹ sư ít nhất từ 9 năm trở lên (viên chức có tuổi đời 50 đối với nam và 45 tuổi đối với nữ thì phải có thời gian thâm niên ở ngạch chuyên viên, kỹ sư ít nhất 3 năm trở lên); đã được xếp ngạch lương chuyên viên, kỹ sư bậc 6/8 – hệ số lương từ 3,89 trở lên (trưởng, phó ban của ĐSVN và tương đương hoặc viên chức có học vị tiến sĩ đã được xếp vào bậc 5/8 – HSL: 3,58 cũng được xem xét dự thi); có thời gian làm việc trong chuyên ngành hiện đang đảm nhiệm tối thiểu từ 2 năm trở lên; có đơn xin nâng ngạch, được cơ quan, đơn vị đề nghị theo nhu cầu sử dụng viên chức cho công việc ở ngạch chuyên viên chính và trong thành phần, cơ cấu viên chức còn tiêu chuẩn; có phẩm chất đạo đức tốt, không trong diện đang xem xét kỷ luật hoặc trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước và doanh nghiệp hoặc đã học xong môn học “Khoa học hành chính” thuộc chương tình đào tạo Lý luận chính trị cao cấp.

 

Các thí sinh sẽ thi 4 nội dung: thi viết chuyên môn, nghiệp vụ; thi viết quản lý hành chính doanh nghiệp; thi viết và thi vấn đáp ngoại ngữ; thi thực hành soạn thảo văn bản trên máy vi tính. 


Ý kiến của bạn:

Mã bảo mật
Làm mới