ĐSVN: Tăng cường công tác đảm bảo ANTT dịp kỷ niệm CMT8 và Quốc khánh 2/9

Để đảm bảo an toàn cơ quan, bảo vệ ANTT trên các đoàn tàu, nhà ga phục vụ nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau các ngày lễ: Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày 6/8/2013, Tổng giám đốc ĐSVN đã ban hành Công điện số 460/CĐ-ĐS về việc bảo đảm ANTT trên địa bàn ĐS.

Trong đó yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 1715/KH-ĐS ngày 30/7/2012 của ĐSVN về việc thực hiện Chỉ thị số 09 -CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

ga-SG

Bên cạnh đó, các đơn vị ĐS cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng, rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án bảo vệ ANTT, phương án sẵn sàng chiến đấu tại chỗ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phòng chống cháy nổ; quản lý chặt chẽ vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ…

Các đơn vị vận tải quán triệt đến từng CBCNV trực tiếp làm công tác chạy tàu chấp hành nghiêm chỉnh Luật ĐS, QTQP…; đồng thời, căn cứ vào kế hoạch chạy tàu để xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ trên tàu, dưới ga. Đối với các đơn vị CSHT ĐS, cần chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương, các Tiểu ban ANTT ĐS khu vực xây dựng, bổ sung, rà soát lại kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, PCCN trên địa bàn.

Đặc biệt, các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình ATTT để tổ chức lập kế hoạch thường trực cơ quan, lãnh đạo trong những ngày nghỉ lễ…